Wszolinka pszczela, Braula coeca

  • Śmiertelność 10% 10%
  • Zakaźność 30% 30%
  • Trudność leczenia 10% 10%

Objawy

B. coeca utrudnia prawidłowe odSywianie matek i pszczół. Inwazja z reguły przebiega łagodnie. Porażone matki są niespokojne i przy silnej inwazji zaprzestają czerwienią. Robotnice pracują niechętnie. Rozpoznawanie inwazji B. coeca polega na: stwierdzeniu obecności B. coeca na matce i młodych pszczołach w trakcie ich oglądania okiem nieuzbrojonym względnie pod lupą oraz oglądaniu zasklepów z miodem, gdzie występują korytarze o charakterystycznym wyglądzie, drążone przez larwy wszolinki. Należy również stwierdzić obecność larw wszolinek w zasklepach. W tym celu ścięte zasklepy zalewamy wodą w naczyniu szklanym. Do wody przechodzą podłużne larwy koloru białego, o segmentowanym ciele i wymiarach 0,5— 1,5 mm.

Opis pasożyta

Inwazja wszolinki pszczelej (braulosis, braulozd) wywołana przez Braula coeca dotyczy robotnic, trutni i matki. Jej nasilenie przypada na okres: koniec lata i jesień. Braula coeca (typ Arthropoda, gromada Insecta, rząd Diptera, rodzina Brauli-dae) jest owadem dwuskrzydłym (samica 1,5 x 1,0 mm) o ceglasto zabarwionym ciele pokrytym ciemnymi włoskami, krótkiej szerokiej głowie i tułowiu i prawie kolistym odwłoku, o trzech parach członowanych odnóży zaopatrzonych w grzebyczki. Aparat gębowy typu ssącego umożliwia odżywianie się mleczkiem wytwarzanym przez młode robotnice. B. coeca usadawia się po stronie grzbietowej ciała w przewęSeniu między głową i tułowiem i na tułowiu. Z jaj kształtu elipsowatego zabarwionych na biało (0,34 x 0,77 mm) złoSonych na krawędzi komórek starych plastrów z miodem zasklepionym rozwijają się larwy (0,5 mm). Wgryzają się one pod zasklepy woskowe, gdzie drążą korytarze widoczne na zewnątrz zasklepów pod postacią cienkich, jasnych linii. Larwy odżywiają się miodem i pierzgą. Przeobrażenie odbywa się w rozszerzonej tylnej części korytarzyków. Świeżo wylęgłe wszolinki początkowo białe w miarę dojrzewania ciemnieją. Cykl rozwojowy B. coeca trwa 21 dni, długość Sycia 3-4 tygodnie.

Źródło:
PODSTAWY ROZPOZNAWANIA NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH CHORÓB
CZERWIA I PSZCZÓŁ
Dr Marek W. Chmielewski
Pracownia Chorób Owadów Użytkowych
Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych Zwierząt
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
20-612 Lublin, ul. Głęboka 30
e-mail: marek.chmielewski@up.lublin.p
*** Link: Choroby pszczół UP.Lublin.pl ***

Leczenie

Wszolinka jest wrażliwa na Apiwarol. Wszystkie stadia żyją zwykle poza komórką pszczelą i są bardzo wrażliwe dlatego jednokrotne leczenie zwykle zabija wszystkie pasożyty wszolinki w ulu, aby mieć wiekszą pewność należy powtórzyć zabieg po 10 i 22 dniach.

Zwykle wystarczy leczyć pszczoły dwa lub nawet raz w roku ścisle według instrukcji z działu
*** Przygotowanie pszczół do zimy ***
Tak zastosowane leczenie w okresie gdy w ulu nie ma czerwiu krytego jest bardzo skuteczne i zapewnia prawidłowy rozwój pszczół przez rok. Przy dużym porażeniu roztoczem może być wymagane powtórzenie zabiegu na przedwiośniu przed rozpoczęciem czerwienia u matki lub też w okresie wymiany matki, gdy przerwa w czerwieniu daje szansę na wykonanie zabiegu bez krytego czerwiu.