Styczeń

Zimujące pszczoły styczeń 2019 – film.

 

 

Zima trwa w najlepsze dni są krótkie występują często mroźne dni. Niebezpieczne dla pszczół są dni z temperaturą >10’C. Matki mogą wówczas rozpocząć przedwczesne składanie jaj. Pszczoły wychowane zimą jeśli nie bedą mogły dokonać przegry (oblotu oczyszczającego) w 8 dniu życia i oczyścić jelita, zginą. Narazi to rodzinę na ryzyko epidemii oraz na znaczne bezproduktywne straty zapasów i energii zimujących pszczół. Na szczęście matki pszczoły rasy kraińskiej, najbardziej polecanej do obsadzania ulików obserwacyjnych, zaczynają czerwić dopiero po dowozie pyłku do ula. Czyli dzieje się to na przeważającym obszarze od połowy lutego do połowy marca.

W około 15-30% przypadków zależy od przebiegu zimy i przygotownia pszczół zadaża się ,że rodzina nie przetrwa do wiosny, w przypadku uli domowych odsetek niepowodzeń jest zdecydowanie niższy. Nie należy sie tym zrażać i przygodę rozpocząć ponownie w maju.

Jednakże , warto zwrócić uwagę co było przyczyną niepowodzenia. Jeśli niepokojenie i wczesne składanie jaj lub brak zapsów możemy być w miarę spokojni. Natomiast jeśli choroba, to powinniśmy zdiagnozować jaka i dokładnie odkazić ul przed ponownym zasiedleniem. Ważne jest dotarcie do przyczyny jest to ważne ze względów epidemiologicznych i dydatktycznych jeśli przygodę z pszczołami chcemy kontynuować.