Styczeń

Zimujące pszczoły styczeń 2019 – film.

 

 

     Zima trwa w najlepsze dni są krótkie występują często mroźne dni. Niebezpieczne dla pszczół są dni z temperaturą >10’C. Matki mogą wówczas rozpocząć przedwczesne składanie jaj. Pszczoły wychowane zimą jeśli nie bedą mogły dokonać przegry w 8 dniu życia i oczyścić jelita zginą. Narazi to rodzinę na ryzyko epidemii oraz na znaczne bezproduktywne straty zapasów i energii zimujących pszczół.

    W około 15-30% przypadków zależy od przebiegu zimy i przygotownia pszczół zadaża się ,że rodzina nie przetrwa do wiosny. Nie należy sie tym zrażać i przygodę rozpocząć ponownie w maju. Jednakże , warto zwrócić uwagę co było przyczyną nie powodzenia. Jeśli niepokojenie i wczesne składanie jaj lub brak zapsów możemy być w miarę spokojni. Natomiast jeśli choroba to powiniśmy zdiagnozować jaka i dokładnie odkazić ul przed ponownym zasiedleniem. Ważne jest dotarcie do przyczyny jest to ważne ze względów epidemiologicznych i dydatktycznych jeśli przygodę z pszczołami chcemy kontynuować. Większośc tych co zaczęło nie potrafi przestać.