Baza pożytkowa pszczół

 

Pszczoły poszukują pokarmu w promieniu do około 3 km od swojego gniazda. Jednak najczęściej loty mają długość kilkuset metrów. Jeśli w tym obszarze nie znajdą pożywienia wówczas wyprawiają się dalej. Obliczenia i doświadczenia wykazały ,że tzw. efektywna baza pożytkowa to roślinność porastająca powierzchnię koła o promieniu około 1,2 km ze środkiem w lokalizacji ula.

Łatwo policzyć ,iż jest to około 450 ha. Jednak rośliny nie zasiedlają równomiernie tej powierzchni lecz najczęściej znajdują się w mniejszych skupiskach gatunkowych lub kompleksach – zbiorowiskach gatunkowych. Podstawą do utrzymania pszczół w danej lokalizacji jest taki rozkład gatunkowy i przestrzenno – czasowy (fenologiczny) zakwitu roślin aby utrzymać przy życiu pszczoły. Mówiąc prościej przez cały okres wiosny, lata i jesieni pszczoły powinny mieć możliwość zbierania nektaru i pyłku nie będąc narażone na dłużej trwające przerwy w kwitnieniu roślin.

Oczywiście takich miejsc gdzie pszczoły nieskrępowanie mogą zbierać pożywienie od pierwszego oblotu wiosennego do ostatnich jesiennych jest coraz mniej, śmiem twierdzić ,że takich miejsc już nie ma.

Obszary wiejskie charakteryzują się masowym zakwitem rzepaków, gryk i drzew owocowych po czym następuje zatrucie pszczół pestycydami i głód. Po przekwitnięciu powyższych nic już nie kwitnie aby zapewnić pszczołom dostęp do wysokiej jakości zróżnicowanego pokarmu. Zatrucia w takich okolicach zdarzają się coraz częściej. Rolnicy przestają się liczyć z pszczołami mając do dyspozycji odmiany transgeniczne nie wymagające zapylania w takiej ilości jak poprzednie odmiany. Oczywiście w przyszłości będzie to miało katastrofalny wpływ na ekosystem i jego różnorodność jednak nie wiele osób o tym myśli a jesli nawet to uważają ,że będzie to problem przyszłych pokoleń na nasz. Ta chemizacja oraz monokultury roślinne są główną przyczyną syndromu załamania koloni (CCD) czyli masowego ginięcia pszczół.

Miasta natomiast w ostatnim czasie jawią się jako enklawa – swoiste schronisko dla pszczół i innych zapylaczy. Liczne ozdobne rośliny kwitnące, rozdrobnione skupiska ale bardzo bogate , dają pożytek pszczołom od wczesnej wiosny po jesień. Ponadto drzewa rosnące wzdłuż ulic, parków i innych dostarczają dużej ilości nektaru podczas swojego kwitnienia. Surowiec miodowy czyli nektar miejski ma znacznie mniej pestycydów i zanieczyszczeń niż podobny z obszarów rolniczych! Ustalono ,iż miejski miód ma zdecydowanie mniejsze stężenia pestycydów niż pochodzący z obszarów wiejskich. Ponadto czystość powietrza w większości miast Europy się stale poprawia i nie ma już skażenia metalami ciężkimi, np dzięki benzynie bezołowiowej. Skażenie pyłami nie jest groźne dla człowieka jeśli występuje w pokarmie , szkodzi w formie aerozoli czyli w formie wziewnej. Jedynie na terenach obficie opalanych! plastikami stężenia benzopirenów są w miastach zbyt wysokie. Nie wykryto ich jednak w miodach miejskich!

Planując zakładanie pasieki dużej ale również małego ulika WindowBee™ musimy znać bazę pokarmową w miejscu gdzie postawimy ule. Aby dokonać stosownych obliczeń należy poznać wydajność miodową poszczególnych roślin, obliczyć powierzchnię przez nie zajmowaną w promieniu lotu pszczół po czym wszystkie te drobne skupiska roślin zsumować( ich wydajność). Otrzymany wynik w kg pozwala stwierdzić ile rodzin pszczelich wykarmi dana okolica. Przyjmuje się ,że na swoje potrzeby rodzina pszczela potrzebuje około 100kg miodu / rok. Jesli z obliczeń wydajności roślin i ich powierzchni wyjdzie nam ,że baza produkuje rocznie 1000kg miodu to teoretycznie moglibyśmy hodować w tym miejscu 10 rodzin pszczelich, jeśli nie będzie konkurencji z pasiek okolicznych (koła zasięgu lotu pszczół z okolicznych pasiek często na siebie zachodzą.) Z powodu nieprzewidywalności pogody , jakości ziemii wypada obliczoną ilość 1000kg / rok pomnożyć przez 50% co da nam rzeczywistą jakość bazy pożytkowej. Czyli rzeczywiście nasze pszczoły w przytoczonym przykładzie mogą liczyć na 500kg miodu / rok czyli wystarczy to do utrzymania 5 rodzin.

W przypadku obliczeń tworzonych na potrzeby ulików WindowBee™ należy mieć na uwadze ,że jedna rodzina w takim uliku to około 10% normalnej zasiedlającej pełny ul. A więc ulików WindowBee™ możemy utrzymać na tym obszarze 50 sztuk.