Dlaczego taka mała ramka?

Ule WindowBee™ w porównaniu do standardowych uli są bardzo małe. Ilość pszczół je zasiedlająca to 4000-12000 co stanowi około 10% ilości standardowego ula. Jest to szczególnie ważne w miastach gdzie mała ilość pszczół w ulu mocno ogranicza agresję roju co przekłada się na bezpieczeństwo sąsiedztwa oraz posiadacza samego ula. Ponadto tak mała ramka i korpusy pozwalają dowolnie konfigurować ul w zależności od potrzeb. Separator korpusów pozwala łatwo go podzielić bez ucieczki pszczoły w mieszkaniu, dzięki czemu będziemy mogli się cieszyć dwoma rodzinami pszczół. W równie prosty sposób odbywa się miodobranie oraz odbiór innych produktów pszczelich!

Ul WindowBee™ pozwala również na instalację ramki wielkopolskiej pełnych rozmiarów. Używa się wówczas dwóch korpusów jako jedną część funkcjonalną oraz ramek hoffmanowskich. Należy jednak pamiętać ,że pszczoły rozwijają się szybciej na większej ramce i będziemy potrzebowali do hodowli minimum 6 korpusów.

Kolejną bardzo ważną zaletą ulików WindowBee™ jest zamieranie w nim warrozy. Pszczoły hodowane w tych ulach leczą się samoczynnie z inwazji pasożytem. Rodziny po roku od osadzenia w uliku nie wykazują cech porażenia! Obserwacje były prowadzone od 2007r. Żadna rodzina osadzona w ulach WindowBee™ nie uległa ponownej inwazji. Podejrzewamy, iż przyczynami tego stanu rzeczy są: Bardzo suche warunki zimowli pszczół w mieszkaniu, niski stosunek wychowu trutni do robotnic, skrócony okres rozwoju pszczół do 20,5 dni. Wszystko powyższe skutkuje zwiększoną śmiertelnością wśród roztoczy warrozy oraz zmniejszoną zdolnością reprodukcyjną samic tego pasożyta!

wielkopolska-półnadstawka

HOFF