Październik

Jesienne gniazdo w kamerze termowizyjnej – film.

 

 

 

Podczas przygotowań do zimy rodziny pszczele zwykle osłabną, stracą część starszych zbieraczek. W przypadku uli obserwacyjnych nie powinniśmy się jednak martwić. Mnniej pszczół zimujących oznacza mniejsze zapotrzebowanie na zapasy. Pszczoły w ulu obserwacyjnym nie muszą się ogrzewać zimą, dlatego nie jest dla nich groźne zmniejszenie liczebności.
Ostatnim etapem przygotowań do zimy ,jest walka z największym obecnie wrogiem pszczół czyli roztoczem warrozą. Nie ma wolnych od niego rodzin pszczelich. Każda w mniejszym lub większym stopniu jest porażona. Pszczoły żyją obecnie tylko dzięki walce z tym roztoczem.
Obserwując rodzinę pszczelą przez szybę szybko wykryjemy moment gdy w ulu nie ma już poczwarek. Cały tzw. czerw kryty się wygryzł a matka przestała składać jaja. Często ten okres pokrywa się z końcem podkarmiania gdy zapasy zimowe są prawie całkowicie uzupełnione.
Pszczelarze konwencjonalni mają utrudnione zadanie walki z roztoczem, nie widzą ile w ulach jest jeszcze poczwarek pszczół. Sprawdzenie tego pozwala na maksymalizację efektów leczniczych i zmniejszenie dawki oraz częstości stosowania środków chemicznych do leczenia pszczół. Bardzo często nieefektywne stosowanie preparatów wynika z pośpiechu, nie wiedzy lub po prostu ignorancji hodowców.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Apivarol

Najczęściej stosowanym przez konwencjonalnych pszczelarzy jest preparat Apiwarol. Tlącą się tabletkę wkłada się na dno ula tak aby dym rozprowadzony po całym gnieździe zabijał pasożyty siedzące na pszczołach. Jest on skuteczny gdy w ulu nie ma czerwiu , tam pasożyt może się ukryć przed preparatem.

Ule WindowBee nie wymagają leczenia na warrozę! Zobacz w opisie chorób pszczół w dziale warroza dlaczego!

Pszczoły hodowane w tych ulach leczą się samoczynnie z inwazji pasożytem. Rodziny po roku od osadzenia w uliku nie wykazują cech porażenia! Obserwacje były prowadzone ciągle od 2007r. Żadna rodzina osadzona w ulach WindowBee™ nie uległa ponownej inwazji. Podejrzewamy, iż przyczynami tego stanu rzeczy są: Bardzo suche warunki zimowli pszczół w mieszkaniu, niski stosunek wychowu trutni do robotnic, skrócony okres rozwoju pszczół przez spłycone i mniejsze komórki. Wszystko powyższe skutkuje zwiększoną śmiertelnością wśród roztoczy warrozy oraz zmniejszoną zdolnością reprodukcyjną samic tego pasożyta!