Grzybica kamienna, Kropidlak żółty

  • Śmiertelność 80% 80%
  • Zakaźność 80% 80%
  • Trudność leczenia 100% 100%

Objawy

Zarodniki rozrastającej się grzybni uszkadzają tkanki przewodu pokarmowego czerwiu i pszczół. Przy tej chorobie martwy czerw zmienia się w twardy twór koloru żółto- zielonego, szaro-zielonego lub czarnego, w zależności od gatunku grzyba. W razie podejrzenia rodziny o grzybicę kropidlakową, należy dokładnie przejrzeć gniazdo. Rozpoznanie objawów choroby nie jest trudne. Chore pszczoły są osłabione, tracą zdolność lotu, wypełzają z ula na wylotek, zataczają się na plastrach. Odwłoki padłych pszczół są rozdęte i twarde. Następuje zamieranie 6-12-dniowych larw. Zmumifikowane kamykowate larwy ułożone są wzdłuż ścian komórek.

Opis czynnika chorobotwórczego

Uwaga !!! Choroba jest zoonozą czyli chorobą odzwierzęcą dla człowieka. W przypadku stwierdzenia znacznego porażenia rodziny grzybicą należy zamknąć ulik obserwacyjny i zawieźć do powiatowego lekarza weterynarii celem wykluczenia tej choroby.

Zarodniki tego kropidlaka mogą rozmnażać się w oskrzelach u człowieka prowadząc do bardzo ciężkiej choroby płuc włącznie ze zgonem!!! Nie należy otwierać ula w domu jeśli podejrzewamy tą chorobę gdyż narażeni zostaniemy na zarodniki grzyba który może nam zagrozić!!!

Grzybica kropidlakowa, zwana również kamienną, jest chorobą zarówno czerwiu, jak i pszczół dorosłych. Występuje dość rzadko. Wywołuje ją grzyb kropidlak żółty, który atakuje pszczoły i czerw w różnym stadium rozwojowym. Do zakażenia dochodzi wczesną wiosną wskutek zawleczenia przez pszczoły zbieraczki zarodników grzyba wraz z pyłkiem. Szerzeniu się choroby sprzyja wilgotna i deszczowa pogoda. W rodzinie pszczelej szerzy się za pośrednictwem karmicielek i pszczół czyszczących gniazdo, natomiast w pasiece podczas błądzenia pszczół i rabunków oraz za pośrednictwem sprzętu pasiecznego. Zarodniki mogą wtargnąć do organizmu pszczoły przez oskórek i przewód pokarmowy. W przypadku zasklepienia komórek z czerwiem możliwości zakażenia zmniejszają się.

Leczenie

Dotychczas nie ma skutecznego leczenia grzybicy. Przy silnej infekcji rodziny podlegają likwidacji, przy niewielkim nasileniu choroby zalecane jest przesiedlenie rodziny do czystego, odkażonego ula. Wieloma szczepami grzyba może zarazić się człowieka, dlatego należy zachować ostrożność przy kontakcie z chorą rodziną pszczelą. Do dezynfekcji uli i sprzętu używa się 3-5 % roztworu formaliny. Plastry z czerwiem porażonym grzybicą należy przetopić. Miód można powtórnie użyć po uprzednim przegotowaniu. Zapobieganie grzybicy kropidlakowej polega na przestrzeganiu zasad higieny oraz dostosowaniu wielkości gniazda do potrzeb i siły rodziny pszczelej.

Views: 17