Czerniawka jajników matek pszczelich

  • Śmiertelność 100% 100%
  • Zakaźność 10% 10%
  • Trudność leczenia 100% 100%

Objawy

Czerniawka grzybiczna poraża matki w różnym wieku, a bakteryjna – tylko matki młode. Rozwijająca się grzybnia powoduje czarną pigmentację jajników. W wyniku choroby matka przestaje czerwić. Odwłok jest powiększony. Choroba może być przenoszona w trakcie unasienniania. Zanik tkanek. Występuje u matek dobrej jakości. Powoduje rozkład rurek jajnikowych. Produkty rozkładu są resorbowane. W końcowym stadium rurki jajnikowe nie zawierają ani dojrzałych ani rozwijających się jaj. Objawem jest rozrost ciała tłuszczowego i zmniejszenie ilości hemolimfy. Nie stwierdzono czynnika chorobotwórczego.

Opis czynnika sprawczego

Bakterie i grzyby

Leczenie:

Nie znaleziono skutecznego sposobu leczenia tej choroby, ogólnie należy utrzymywać silne rodziny pszczele, w dobrych warunkach

Tekst pochodzi z serwisu:
*** jaremski.fm.interiowo.pl ***