Chorby Pszczół , pszczele problemy

 

Rozdział ten poświęcony jest najczęstrzym chorobom pszczół. Stworzony został aby czytelnik i hodowca w jak najprostrzy sposób mógł próbować zdiagnozować problem , który może pojawić nawet u najlepszych.
Część chorób wymaga również zgłoszenia w inspektoriacie weterynarii zwłaszcza zgnilec amerykański i grzybica kamienna. Pierwsza choroba jest bardzo zaraźliwa dla pszczół , natomiast druga może stanowić zagrożenie dla nas samych gdyż jest tzw. zoonozą czyli chorobą odzwierzęcą. Bardzo ważne jest wówczas takie postępowanie aby jak najmniej zarodników dostało się do otaczającego nas powietrza.
Oczywiście co by nie napisać o chorobach najwięcej problemów powstaje w wyniku zaniedbań i odstepstw od zaleceń , zwłaszcza jeśli chodzi o profilaktykę rozwoju warrozy oraz odżywienia i temperatury w jakiej rozwijają się larwy pszczele. Bardzo ważne jest aby ilość pszczół dorosłych była na tyle duża ,by ogrzać rozwijające się larwy i poczwaraki. Ponadto nigdy nie powinno zabraknąć zapasów miodu podczas wychowu młodych. Ich brak zakończy się masowym ginięciem starszych robotnic oraz zaziębieniem czerwiu i licznymi chorobami.
Nadmienić należy ,że obecnie nie ma rodzin wolnych od warrozy. Poszczególne roje różni jedynie stopień porażenia roztoczem. Te odpowiednio leczone utrzymują roztocza w ryzach , tak ,że szkody przez niego czynione są minimalne. Ciekawym zagadnieniem byłoby potwierdzenie badaniem naukowym obserwacji zaniku inwazji Varroa w płaskich ulach obserwacyjnych utrzymywanych w warunkach domowych.
Aby ułatwić nawigację i poszukiwanie chorób przy głównych działach znajdują się galerie z linkami do poszczególnych jednostek chorobowych. Mamy nadzieję ,że ułatwią one przeszukiwanie i pozyskanie pomocy.

Życzymy przyjemnej lektury.

 

Views: 1