Queen BeeMatka pszczela jest niezbędna do utworzenia nowej rodziny pszczelej

SONY DSC

Dorodny matecznik zbudowany na brzegu ramki

Rozmnażanie rodzin pszczelich w ulach WindowBee

 

Wstęp

Większość hodowców pszczół zaczyna od posiadania jednego ula. Chce po prostu spróbować swoich sił i dowiedzieć się czy sobie poradzi i czy będzie to interesujące. Jednak po niedługim czasie okazuje się zwykle, że dużo łatwiej jest prowadzić hodowle i wszelkie prace, uzyskiwać większe zbiory miodu prowadząc dwa lub więcej rodzin pszczelich jednocześnie. Nie zwiększa to pracochłonności a znacznie ułatwia pracę. Czasem jakiejś rodzinie nie wiedzie się dobrze z różnych powodów, mając jednak dwie lub więcej można łatwo taki rój wspomóc dokładając ramkę z poczwarkami ,pszczołami lub z pokarmem z drugiego ula.

Poza tymi ułatwieniami dużo satysfakcji dostarcza rozmnożenie rojów we własnym zakresie lub łączenie ich przed spodziewanym pożytkiem , tak aby nowo tworzona silna rodzina przyniosła dużo nektaru. Manipulacje korpusami pomiędzy poszczególnymi rojami bardzo uatrakcyjniają to hobby i jednocześnie uniezależniają nas od pszczelarzy tradycyjnych, którzy nie są w pewnych okresach roku skłonni dostarczać nam pszczół ,które potrzebujemy aby nasza kolonia przetrwała. Znanym faktem jest ,że około 20% rodzin nie przeżywa zimy. Mając dwie lub więcej rodzin możemy odbudować swoją mini pasiekę w ulach WindowBee™ we własnym zakresie. Sposoby rozmnażania jakie musimy wykorzystać zależą od terminu kiedy to zaplanujemy. Różna dynamika rozwoju rodziny panuje w poszczególnych okresach roku, dlatego też różnie należy przystąpić do tego procesu.

Rozmnażanie rodzin pszczelich w drugiej połowie maja i czerwca

Aby uzyskać nową rodzine potrzeba spełnić parę warunków. Jeśli tego nie dotrzymamy cały proces może się nie udać. Rodziny pszczele w tym okresie zwykle są w szczycie rozwoju i korzystają z bogatej bazy pożytkowej roślin miododajnych. Rodziny należy rozwijać tak aby matki mogły składać jaja na jak największej powierzchni plastrów. Natomiast zapasy powinny znajdować się możliwie na górnej jednej, ramce lub w podkarmiaczce. Cała rodzina powinna ciasno mieścić się przynajmniej na 5 – 6 ramkach. Musimy być czujni i wybrać właściwy moment. Pszczoły w tym okresie są bardzo skłonne do rójki i jeśli przeoczymy właściwy termin podziału mogą opuścić ul wydając rój potomny , który nam ucieknie wraz z częścią zapasu zebranego miodu i co gorsza matką.
Aby dokonać podziału ula musimy wcześniej zaopatrzyć się w nową dennicę wraz z daszkiem i wężem przyłączeniowym oraz powinniśmy wybrać lokalizację nowego ula i wszystko wraz z otworami przyłączeniowymi przygotować, podłączając dennicę do węża. Możemy też odrazu zapatrzyć się w dwa ule montowane odrazu na tej samej półce jako zestaw dwurodzinny.

Kiedy zaobserwujemy, pomimo sprzyjającej lotom pogody, spadek ruchu pszczół zbieraczek w rodzinie oraz budowę mateczników i rozwój w nich larw, jest to najodpowiedniejszy moment na dokonanie podziału.
Rodzina pszczela w tym okresie zmagazynowała siły , matka ograniczyła zwykle składanie jaj, należy ten moment wykorzystać tworząc nową dobrze rozwijającą się rodzinę.

Czekamy na moment aż matka znajdzie się miejscu gdzie nie ma mateczników i oddzielamy ją od reszty ula. Część z matką montujemy na starym miejscu natomiast całą resztę przenosimy na nowe miejsce. Matce dokładamy korpusy z węża oraz odbudowanymi plastrami oraz nie zapominamy o podkarmiaczce. Wszystkie lotne pszczoły wrócą do niej toteż wszystkie plastry zostaną szybko zagospodarowane a węża odbudowana.

Część z matecznikami przenosimy na nowe miejsce i nową dennicę i półkę. Mimo ,że teraz jest tam dużo bardzo robotnic to za chwilę wszystkie lotne odlecą do starej matki. W tym momencie zostaną w tej części pszczoły najmłodsze oraz mateczniki, z których w najbliższym czasie wygryzie się pierwsza matka. Poleci ona na lot godowy i zacznie składać w ciągu 3 tygodni jaja.

 

Tym sposobem mamy dodatkową rodzinę pszczelą.
Całą operację rozmnażania najlepiej przeprowadzić w okresach ładnej słonecznej i ciepłej pogody aby zminimalizować ryzyko zaziębienia i gnicia młodszego czerwiu w ulu nowo tworzonym ponieważ na kilka dni straci dużą ilośc robotnic ,które wrócą do starej matki.
Jeśli wszystko wykonaliśmy poprawnie to po 3 tygodniach możemy cieszyć się dwoma ulami i dwoma składającymi jaja matkami. Pamiętajmy żeby po wylęgnięciu się czerwiu w ulu nowo tworzonym dołożyć kolejne ramki aby pszczoły miały miejsce.
Nowo utworzony ul przez dłuższy czas będzie pozbawiony zbieraczek dlatego powinien mieć dostęp do syropu cukrowego lub inwertu w podkarmiaczce.

Rozmnażanie w innych okresach

Wczesną wiosną oraz po czerwcu rozmnażanie rodzin w ulach WindowBee™ jest bardzo ryzykowne. Pozwolić sobie mogą na to doświadczeni hodowcy pszczół lub inni dysponujący dostępem do pszczół w ulach konwencjonalnych (osoby te nie wymagają już instrukcji).

Próby takie mogą również podjąć osoby posiadające kilka uli WindowBee™ odbierając ramki do tworzenia nowych rodzin w małych ilościach ale za to z dużej ilości uli(warto wtedy również zakupić matkę hodowlaną). Wiosenne rozmnażanie jest ryzykowne z powodu chłodów i potrzeby odbudowy rodziny po zimowli w ulach macierzystych. Natomiast po czerwcowe stwarza ryzyko zbyt późnego przygotowywania pszczół do zimy , które powinno rozpocząć się w drugiej połowie lipca.

Views: 0